Ceník vysokorychlostního internetu přes optickou síť  (platný od 1. 7. 2023)

Tarify pro panelové domy

TARIF Maximální/ inzerovaná rychlost (Mb/s) Běžně dostupná rychlost (Mb/s) Minimální rychlost (Mb/s) Zřizovací poplatek Měsíční paušál
Stahování/ Odesílání Stahování/ Odesílání Stahování/ Odesílání
Optik 30 30/10 18/6 9/3 500,-* 300,-
Optik 50 50/15 30/9 15/4,5 500,-* 399,-
Optik 70 70/20 42/12 21/6 ZDARMA* 459,-
Optik 90 90/25 54/15 27/7,5 ZDARMA* 499,-

 Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Při platbě na rok  dopředu získáváte 10% slevu z měsíční fakturované částky (kalendářní rok). Akce platí po dobu zveřejnění slevy na webových stránkách.

Další doplňkové služby naleznete v ceníku v sekci „Doplňkové služby internetu„. Více zde.

*Zřizovací poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčleněn přenosové kapacity v přístupové síti poskytovatele. Zřizovací poplatek zahrnuje cestovné, přivedení síťového kabelu do bytu uživatele a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin, 15 m UTP kabeláže. Zřizovací poplatek nezahrnuje WiFi router, switch, zásuvku a lišty, vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování je účtováno zvlášť.

Doplňující vysvětlení

  • Maximální rychlost je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat na dané přípojce
    či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení s možnou variancí
    způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.
  • Inzerovaná rychlost je rychlost, kterou poskytovatel služby uvádí v obchodní komunikaci a ceníku.
  • Běžně dostupná rychlost je rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat
    v době, kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost je uživateli k dispozici 95 % času během jednoho kalendářního dne.
  • Minimální rychlostí se rozumí dlouhodobě nejnižší rychlost stahování a odesílání dat.

Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodující měření rychlosti na portu koncového bodu sítě internet, a to na transportní vrstvě
dle referenčního modelu ISO/OSI.

Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu – měření provádějte na počítači, který je připojen kabelem přímo do koncového
telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! Před zahájením měření odpojte všechna ostatní zařízení
v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou využívat internetové spojení.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované
rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům
skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém
úseku 90 minut.