Ceník bezdrátového internetového připojení JKservis  (platný od 1. 7. 2023)

Tarify pro rodinné domy připojené v pásmu 5GHz

TARIFMaximální/ inzerovaná rychlost (Mb/s)Běžně dostupná rychlost (Mb/s)Minimální rychlost (Mb/s)Zřizovací poplatekMěsíční paušál
Stahování/ OdesíláníStahování/ OdesíláníStahování/ Odesílání
Web Line 1010/26/1,23/0,62000,-*300,-
Web Line 1616/39,6/1,84,8/0,91500,-*349,-
Web Line 2222/413,2/2,46,6/1,21000,-*429,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.

Při platbě na rok  dopředu získáváte 10% slevu z měsíční fakturované částky (kalendářní rok). Akce platí po dobu zveřejnění slevy na webových stránkách.

Další doplňkové služby naleznete v ceníku v sekci „Doplňkové služby internetu„. Více zde.

*Zřizovací poplatek se účtuje za aktivaci tarifu jako příspěvek na vyčlenění přenosové kapacity v přístupové síti poskytovatele. Zřizovací poplatek zahrnuje také cestovné, montáž sady pro bezdrátové připojení a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin, 15 m UTP kabeláže a 1 měsíc internetu ZDARMA. Zřizovací poplatek nezahrnuje WiFi router, výložník, nestandardní anténu, zásuvku a lišty, více práce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování je účtováno zvlášť.

Doplňují vysvětlení

  • Maximální rychlost je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat na dané přípojce
    či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení s možnou variancí
    způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.
  • Inzerovaná rychlost je rychlost, kterou poskytovatel služby uvádí v obchodní komunikaci a ceníku.
  • Běžně dostupná rychlost je rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat
    v době, kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost je uživateli k dispozici 95 % času během jednoho kalendářního dne.
  • Minimální rychlostí se rozumí dlouhodobě nejnižší rychlost stahování a odesílání dat.

Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodující měření rychlosti na portu koncového bodu sítě internet, a to na transportní vrstvě
dle referenčního modelu ISO/OSI.

Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu – měření provádějte na počítači, který je připojen kabelem přímo do koncového
telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! Před zahájením měření odpojte všechna ostatní zařízení
v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou využívat internetové spojení.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované
rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům
skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém
úseku 90 minut.

Pokrytí wi-fi signálem je ve všech nabízených lokalitách, které se neustále rozrůstají.